top of page

MULTICULTURAL 

Multicultural verkar för mångfald, respekt och jämlikhet genom kunskap och kärlek

Vi vill främja ett samhälle där vi tar vara på vår kulturella mångfald, där ingen kultur är överordnad andra och alla har rätt till sin kultur och identitet. Vår vision är ett samhälle där vi värnar om kulturell mångfald genom respekt och förståelse för varandras olikheter; ett samhälle fritt från diskriminering och ojämlikhet. Genom medel som kärlek och kunskap arbetar Multicultural för respekt, jämlikhet och mångfald.

 

Vi tror att kultur är något väsentligt för en individs identitet, tillhörighet och dennes välbefinnande. Mångfald är fördelaktigt och berikande för ett samhälle, där olika kulturer kan mötas och lära av varandra. Andra tankar, synvinklar och åsikter är nödvändiga för utveckling. Därför vill vi framhäva de många positiva, lärorika och utvecklande aspekter av kulturell mångfald och kulturella utbyten genom utvecklingsprojekt och arbete. Vi arbetar aktivt för hållbar utveckling.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem, delta i projektarbete eller praktisera hos oss! 

Din gåva gör skillnad! Välj att bidra till ett specifikt projekt eller organisationens verksamhet.

Multicultural

C/O Linnéstudenterna 

PO BOX 5015

350 05 Växjö

bottom of page