top of page

GDPR Policy

 

Multicultural Sverige Personuppgiftspolicy 

Fastställd av styrelsen 2020-09-28 

1. Inledning  

Multicultural Sverige behandlar personuppgifter om sina medlemmar. Genom att bli medlem i Multicultural Sverige samtycker du till Multicultural Sverige:s insamling och användning av dina personuppgifter på de sätt som beskrivs nedan. Enligt personuppgiftslagen (1998:204)(PUL) har du rätt att få information om hur dina uppgifter behandlas. Detta innebär att Multicultural Sverige har ansvar för behandling av medlemmars personuppgifter.  

2. Om Personuppgifter 

Med personuppgifter menas namn, personnummer, kön, adress, mailadress, telefonnummer och all övrig information som kan knytas till dig som enskild individ. Begreppet behandling av personuppgifter syftar på alla de handlingar som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling , lagring och bearbetning till utlämnande och sammanställning av personuppgift.  

 

3. Vilka uppgifter vi samlar in 

När du blir medlem hos Multicultural Sverige samlar vi in ett antal uppgifter om dig. Den informationen vi ber dig dela med dig av är:  

  • För- och efternamn 

  • Kön (bidragsgrundande syfte) 

  • Personnummer 

  • Mejladress 

  • Telefonnummer 

  • Ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss. 

 

4. Hur vi använder dina uppgifter  

Uppgifterna som lagras i vårt medlemsregister används för:  

  • Till att söka bidrag eller stipendier för vår verksamhet samt projekt. 

  • Tillhandahålla och administrera ditt medlemskap inklusive att skicka meddelanden till dig. 

  • Informera dig om våra projekt och evenemang. 

 

5. Hur länge vi sparar uppgifterna 

Medlemsregistret rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs.   

När som helst har du rätt att be om att få dina personuppgifter raderade som vi lagrar hos oss. Vi har skyldighet att ta bort dina uppgifter från vårat system inom 72 timmar efter din begäran. 

 

6. Vilka vi delar uppgifterna med  

Vi delar inte med oss av dina uppgifter till någon utomstående utan ditt samtycke.  

7. Begäran om registerutdrag  

Du har rätt att en gång per år få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer om detta eller få dina uppgifter rättade eller raderade.  

bottom of page