top of page
Lovisa Elfving Chair.jpg

Lovisa Elfving

Ordförande

Jag deltog i Multicultural som medlem när jag var en freds- och utvecklingsstudent vid Linnéuniversitetet och har sedan examen fortsatt att arbeta i organisationen men som sekreterare och nu som ordförande. Det har varit exceptionellt att se tillväxten som Multicultural har gjort som en organisation och att vi nu har styrelseledamöter från olika länder över hela världen.

Nicolas Fischer

87379129_1294098794124562_9180895295628640256_n.jpg

Under det senaste decenniet har jag bott, studerat och arbetat på fyra olika kontinenter och hade turen att få uppleva hur multikulturalitet - när den grundades i ömsesidig respekt, tolerans och jämlikhet - känns och vad den kan uppnå. Jag kan därför med glädje kalla Multikulturella värden mina egna och det var därför jag bestämde mig för att gå med i teamet efter att ha flyttat till Sverige för att studera min Master i International Development and Management i Lund. I min position som vice ordförande drar jag mina erfarenheter av att ha arbetat med icke-statliga organisationer, företag och senast en tysk start för att stödja multikulturellt i dess sak. Förändring börjar med individen och genom att sprida kunskap och kärnvärden som förståelse och acceptans har alla möjlighet att vara en del av en bättre, mer tolerant framtid.

Vice Ordförande

Joel Hellström

Kassör

Jag är en tidigare student vid Linnéuniversitetet i Växjö på Informatörsprogrammet med inriktning kommunikation och utveckling. Jag är en av grundarna till Multicultural och sett denna organisation växa till något helt fantastiskt. Multicultural ligger mig nära hjärtat och har grundvärderingar som jag personligen lever efter. Det är ett viktigt initiativ för att uppmärksamma och förmedla positiva aspekter med mångkultur och för att främja ett samhälle där tolerans och acceptans för alla människor ligger till grund. I en allt mer global värld blir kommunikation mellan människor från olika bakgrunder allt mer relevant och det är genom initiativ som Multicultural jag ser detta växa fram.

IMG-20190201-WA0010-01 (2).jpeg

Josefine Nilsson

Projektledare

Jag är uppvuxen i Skåne, men har rest världen över i flera år innan jag flyttade tillbaka till Sverige för att studera programmet Fred och utveckling på Linnéuniversitetet. Under mina studier har jag varit aktiv med olika ideella uppdrag och tillbringat ett år i Indien och ett halvt år i Ghana. I Multicultural har jag tidigare varit ansvarig för projekt i Nepal. Jag älskar att resa och upptäcka nya platser, vara ute i naturen, yoga, laga (och äta) god mat och lära känna människor från olika delar av världen. Frågor som jag brinner för inkluderar jämlikhet, lika värde för alla och ökad interkulturell förståelse.

Pauline Wihlstrand Communication manager.jpg

Pauline Wihlstrand

Kommunikationsansvarig

Det som har inspirerat mig mest med Multicultural har alltid varit dess företagsamma styrelse och medlemmar. Organisationen är både en förebild för mig och för andra organisationer. Jag är nu baserad i Mexico City efter att ha avslutat mina freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet. Jag hoppas att den kunskap jag får här i Mexiko kommer att gynna föreningens arbete med nuvarande och framtida projekt.

Diego Garzón

Styrelsemedlem

Sitter i styrelsen i Multicultural och började projektet tillsammans med alla andra. Tyckte att det behövdes mindre retorik och mera handlingar.Jag är en tidigare student av freds och utvecklingsstudier och brinner verkligen för jämställdhetsfrågor. Jag arbetar idag som samhällskunskaps- och hemkunskapslärare. Med Multicultural hoppas jag att vi ska kunna hjälpa andra att inse att Sverige ska fortsätta vara som det är. Jämlikhet, jämställdhet och solidaritet är vad vi behöver för att fortsätta vara landet vi var.

Alejandra Moreno Project Manager.jpg

María Alejandra  
Moreno Jaramillo 

Projektledare

Jag föddes i Colombia, mitt land där mitt intresse av att delta aktivt i förändring och livets värdighet planterades. Att vara en del av det så kallade "Global South" och uppleva det från mitt land och från olika delar av Latinamerika har fått mig att förstå världen från en plats, även om den är sårad, av stort motstånd och kreativitet. På samma sätt, efter att ha bott ett tag i Sverige och Österrike och har rest till olika platser, har jag visat mig hur viktigt det är att fördela makt i världen och att ta isär många hegemoniska maktsystem (ekonomiskt, kunskap, politiskt osv.) i en sådan ojämn uppdelning och ödsliga panorama som de vi bor i söder och i hela världen.

 

Jag tror att föra olika kulturer, kunskaper och sätt att leva i dialog kan leda till viktiga strukturella förändringar. Jag står härifrån både i min professionella och personliga roll för att bidra till byggandet av mer beboeliga områden och liv. Jag är utexaminerad i internationella relationer och leder för närvarande ett utvecklingsprojekt i ett samhälle av offer för den väpnade konflikten i Bogota. Feminism, interkulturalism, intersektionalitet och aktivism är mina ställningstaganden. Mina kompetensområden är gränsöverskridande migration, symboliska gränser, fredsbyggande processer och interkulturell dialog. Mitt första tillvägagångssätt för multikulturellt var som volontär 2019 att undervisa engelska lektioner för barn som bor i en utsatt gemenskap i Bogotá. Sedan februari 2021 blev jag en del av styrelsen som projektledare.

Victor Cazares Project manager.jpg

Victor Manuel 
Cázares Lira 

Projektledare

Politik, historia och mänskliga rättigheter pulserar genom mina ådror som en allmän medborgare som ständigt arbetar med att hitta praktisk kunskap och lösningar för de mest pressande frågorna i vår tid. Jag har en kandidatexamen i politik vid UNAM (Mexiko), en magisterexamen i historia vid Uppsala (Sverige) och en doktorsexamen i historia vid University of Edinburgh (Storbritannien). Hittills har jag forskat om amerikansk historia och politik men för närvarande forskar jag på tidig latinamerikansk konstitutionalism och tittar på de tidigaste konstitutionerna i Chile och Argentina i förhållande till deras roll i processen för territoriell expansion som båda staterna genomförde i början av 1800-talet. Mitt övergripande forskningsintresse består i att studera den taggiga dynamiken mellan lag, våld och politisk utveckling. Mitt fokus som aktivist ligger i mänskliga rättigheter och social rättvisa i samtida Latinamerika. Jag älskar att dansa tango och överanalysera filmer.

bottom of page