top of page

Multicultural Colombia

Multicultural Colombia är en organisation för mänskliga rättigheter, som är etablerad sedan 2015, baserad i staden Bogotá D.C. och har en radie i hela det nationella territoriet, ideell och reglerad av gällande bestämmelser.

 

Organisationen har som huvudmål att tillhandahålla, förbättra och främja utvecklingen av projekt som syftar till att förbättra livsförhållanden och bidra till kapacitetsuppbyggnad på alla samhällsnivåer i Colombia.

Målgrupperna är ofta i situationer med överhängande sårbarhet, såsom minoritetsgrupper, ursprungsbefolkningar och fördrivna människor. Projektets fokus innefattar olika typer av sport, fritidsarbete, socialisering, utbildnings- och kulturprocesser. Projektets fokus är att individen ska få verktyg för att uppnå sitt självförverkligande och utveckla sin kapacitet. Organisationen strävar efter att skapa förändringsmetoder i händerna på avtal och allianser som garanterar en bättre framtid för samhällena.

 

Multiculturall Colombias ledning och administration är ansvarig för generalförsamlingen för associerade medlemmar, som består av de grundande medlemmarna och den juridiska representanten. Det senare, med skyldighet att sammankalla ordinarie och extraordinära möten för allt som rör den interna verksamheten och andra frågor som ska behandlas efter utövandet av organisationen.

 

För mer information om Multicultural Colombia, kontakta: Emil.Paulsson@multicultural.nu eller Diego.garzon@multicultural.nu

3.jpg
IMG-20190402-WA0000.jpg
bottom of page