top of page

MULTICULTURAL LETTERS:

Sweden - Nepal

Projektet Multicultural Letters startade 2017 och är ett kulturellt utbytesprojekt mellan elever i Sverige och Nepal i åldrarna 7 till 15 år.

 

I enlighet med organisationens vision om ett jämlikt och inkluderande samhälle för alla, vill vi genom projektet främja möjligheterna för barn och ungdomar; att vi minskar klyftor skapade av okunskap för att de unga på lika villkor, oavsett härkomst, ska kunna åta sig möjligheter för utveckling. Syftet är att öka kunskap och förståelse mellan svenska och nepalesiska elever angående kultur, levnadssätt och förutsättningar.

 

Multicultural Sverige arbetar i enlighet med en fundamental övertygelse om att kommunikation mellan, vid första anblick, kulturellt olikartade enheter kan öka förståelse mellan personer som identifierar sig med dessa kulturer. Målet med projektet är att möjliggöra elevernas kunskapsintag genom att förse dem med en plattform för inlärning med kreativt utbyte av kunskap. Personlig delaktighet i undervisningsmetoden kan bidra till djupare förståelse samt än mer aktivt deltagande. Deltagande uppmuntras under projektets gång genom sekundär aktivitet och mäts av observatör närvarande vid intervjuer och presentationer.

 

Brevväxlingen mellan elever i Sverige och Nepal sker på deltagarnas villkor och lämnar mycket plats för fria utbyten av tankar mellan brevväxlande elever, men vägleds också genom schemalagda teman som ramar in kunskapsutbytet med hjälp av lärarledda lektioner och diskussioner. Ett kommunikativt utbyte i form av skrivna brev kommer inte bara att utveckla möjlighet för inlärning och tolkningar av nya sociala och kulturella levnadssätt och fenomen, utan kommer även att bidra till varje elevs utveckling i att uttrycka sig i skrift på engelska samt att tolka och förstå innehållet i skriven text.

Vill du veta mer om detta kulturella utbytesprojekt, eller vill du bli involverad? Kontakta projektledare Tina Mykkänen på tina.mykkanen@multicultural.nu

 

Vill du bidra till detta kulturella utbyte mellan barn i Nepal och Sverige? Genom att köpa Multicultural’s nepalesiska te bidrar du till inköp av pennor, papper, kritor och kuvert för våra deltagare i Nepal.

 

I lager har vi smakerna ingefära och citrongräs, grönt och svart te; perfekt för kyliga novemberkvällar. Ett paket med tillhörande plånbok kostar 100 kronor. Intäkterna går oavkortat till projektet. Kontakta oss på info@multicultural.nu

bottom of page