top of page

Empower Bolonia!

I utkanten av Bogotá ligger området Bolonia, ett område dit den colombianska regeringen placerar flyktingar från konflikten som härjar i landet. Här bor människor ifrån olika delar av landet tillsammans i höghus av dålig standard. Området har mycket stigma, känt för att ha hög kriminalitet, hög arbetslöshet och allmänt problemfyllt. Här arbetar Multicultural tillsammans med ett av områdena där 600 familjer bor, för att försöka bekämpa stigman och ge människorna i området en chans att ta makten över sina liv.

 

Entreprenörskap

I vårt entreprenörsprogram ingår det arton medelålders kvinnor som har stor kunskap inom tillverkningen av textiler. Tillsammans arbetar vi med att förse de med verktygen att integrera sig in på arbetsmarknaden i Bogotá, som skiljer sig avsevärt från byarna kvinnorna har fått fly ifrån. Programmet går ut på att bland annat sätta dessa kvinnor i kontakt med high end designers och lära kvinnorna att sköta en egen verksamhet i storstaden.

 

Läxhjälp

På onsdagar håller Multicultural en läxhjälp för 136 barn i området med hjälp av en volontärspool på ca 40 personer. Detta program hjälper dels barnen och ungdomarna med deras läxor som de annars har svårt att få gjort, samt integrerar människor från flera olika samhällsklasser som annars står långt ifrån varandra. Barn och volontärer bjuds på mat innan läxorna startar för att ha magen full och hjärnan energifylld.

 

Engelska kurser

Multicultural erbjuder även engelska lektioner för 50 ungdomar och 25 vuxna på nybörjarnivå. Detta sker via vår egna läroplan som utgår på att prata mycket för att göra kunskapen mer användbar samt roligare att lära sig.

Kontakta emil.paulsson@multicultural.nu för mer info om projekten.

3.jpg
1.jpg
bottom of page